top of page
  • Writer's pictureSonja Choir

Kultus 07

Akademsko kulturno-umetničko društvo Univerziteta u Novom Sadu “Sonja Marinković“ ove godine obeležava 55 godina postojanja i rada na očuvanju kulturnog stvaralaštva i dostojnom reperezentovanju Univerziteta, Grada Novog Sada, Pokrajine i Republike Srbije. U okviru ovog jubileja, održaće se, već tradicionalna manifestacija, namenjena studentima novosadskog Univerziteta - Dani kulture na Univerzitetu u Novom Sadu „Kultus 07“ u čijem sklopu je i zajednički koncert Mešovitog hora i Orkestra harmonika.


Sav prihod od koncerta namenjen je Centru Živeti uspravno.18 views
bottom of page