top of page

Foto: Igor Motl

1375791_10205390040736178_96469786760813
  • Facebook - Black Circle

Dunja Deurić

Dirigent i umetnički rukovodilac

Rođena je u Zrenjaninu 1987. godine. Završila je osnovnu i srednju muzičku školu "Josif Marinković" na odsecima za teoriju muzike i solo pevanje, u klasi profesorke Ane Aleksić Šajrer. Kao solo pevač nastupala je na većem broju takmičenja u zemlji. Osvojila je titulu laureata Nacionalnog takmičenja solo pevača u Beogradu 2005. godine, drugo mesto na istom takmičenju 2004. godine, drugo mesto na Trećem takmičenju solo pevača "Lazar Jovanović" u Beogradu, itd.

 

2012. godine diplomirala je muzičku pedagogiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, nakon čega je na istom fakultetu završila i master studije Metodike nastave u polju muzičke kulture. Tokom studija, fokus njenih interesovanja u najvećoj meri bio je okrenut ka horskom pevanju. Sarađivala je sa Vojvođanskim mešovitim horom, Vokalnim studiom "Orfelin", crkvenim horovima "Sv. Georgije" i "Sveti Stefan Dečanski". Bila je učesnik dirigentske radionice na horskom festivalu "Europa Cantat" u Torinu 2012. godine i u Pečuju 2015. godine. Trenutno radi kao dirigent i umetnički rukovodilac Mešovitog hora AKUD UNS "Sonja Marinković" na čijem je čelu od januara 2015. godine.

Dobitnik je nagrade za najboljeg dirigenta na Prvom međunarodnom horskom šampionatu "Lege artis" održanom u Tuzli 2016. godine i nagrade za najperspektivnijeg mladog dirigenta na 27. Internacionalnim horskim svečanostima u Nišu 2018. godine.

bottom of page